Logo

Sample Conference 2024

Hamburg, Germany

29 - 31 February 2024

Zaloguj  

Rejestracja nowego użytkownika

Na tej stronie można utworzyć nowe konto użytkownika w systemie zarządzania konferencją ConfTool. Proszę o dokładne wypełnienie formularza. Wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione. System rejestracyjny jest dwupoziomowy. Na pierwszym poziomie dokonywana jest rejestracja konta użytkownika. Na drugim poziomie można zgłosić referat i/lub zadeklarować swoje osobiste uczestnictwo w konferencji.

Dane osobowe
* Organizacja/Firma 
Dział 
* Tytuł   
 
 
 
 
Tytuł / Stanowisko 
* Imiona 
* Nazwisko 
* Adres, Wiersz 1 
Adres, Wiersz 2 
(*) Kod pocztowy 
* Miasto 
Stan / Terytorium / Prowincja 
* Kraj 
Telefon 
Faks 
* E-Mail 
Strona domowa 
* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W celu użycia systemu ConfTool należy utworzyć konto z danymi osobowymi. Twoje dane osobowe, działania w systemie oraz ich rezultaty będą przechowywane w systemie.

Użycie i ujawnianie danych osobowych

Informacje przechowywane w systemie ConfTool będą używane wyłącznie w związku z konferencją obsługiwaną przez system. Twoje dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie jeśli to będzie niezbędne dla celów organizacji konferencji, wystawiania faktur lub w przypadku innych prawnych obowiązków (np. w przypadku audytu zewnętrznego). Dane osobowe nie będą nigdy rozpowszechniane ani sprzedane innym podmiotom lub dla innych celów.

Prawo do informacji

Organizatorzy konferencji dostarczą na żądanie na piśmie dane osobowe przechowywane przez system.

Privacy Statement

By accepting the privacy agreement you also confirm that you read the privacy statement of the operators of this ConfTool installation.

Komentarz użytkownika 
Informacje o koncie
* Nazwa użytkownika 
Nazwa użytkownika musi składać się z co najmniej 2 znaków.
* Hasło 
Hasło musi składać się przynajmniej z 5 znaków. Musi ono zawierać przynajmniej jedną literę (a-z) oraz jedną cyfrę (0-9). Wielkość liter ma znaczenie.
* Potwierdź hasło 
Proszę ponownie wpisać hasło w celu jego weryfikacji.
 
  Podgląd wydruku  
Kontakt i informacje prawne · Adres do korespondencji:
Privacy Statement · Konferencja: DemoConf 2024
Conference Management System - VSIS ConfTool Standard 1.8.21
© 2001–2023 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany